словотвірний аналіз слів:насвистувати,наміритися,написати,надзвичайно,нагадувати,підписувати

1

Ответы и объяснения

2013-06-06T13:05:46+04:00

Насвистувати - свист (префіксально-суфіксальний).
Намірятися - намір (префіксально-суфіксальний).
Написати - писати (префіксальний).
Надзвичайно - надзвичайність (безафіксний).
Нагадувати - нагадування ( суфіксальний)
Підписувати - підпис (префіксально-суфіксальний).