Ответы и объяснения

2013-06-05T20:23:06+04:00

1. Написання великої літери.
2. Вживання апострофа.
3. Написання літер "е" та "и".
4. Вживання м*якого знаку.
5. Написання -н- і -нн-.
6. Назвати випадки написання тире.
7. Написання двокрапок.
8. Написання розділового знака перед а, але, що, щоб.
9. Спрощення у словах.
10. Закінчення іменників першої і другої дієвідмін.

2013-06-05T21:49:08+04:00

1.Коли вживаэться дієприкметниковий зворот?

2.Коли вживається дієприслівниковий зворот?

3.Коли вживається двокрапка?

4.Коли пишеться -н а коли -нн.?

5.Що таке діалог?

6.Що таке уточнюючи члени речення?

7.Для чого використовують вставні слова?
8.Коли треба ставити двокрапку?

9.Коли требя ставити кому?

10.Як пишуться прикладки?

11.Коли використовуються лапки?

12.Як пишуться слова автора?