Ответы и объяснения

2013-06-05T19:13:38+04:00

Жай сөйлем — бір не бірнеше сөз бен сөз тіркестерінен құралып, тиянақты бір ғана ойды білдіретін сөйлем. Жай сөйлемнің негізгі ерекшелігі — құрамындағы сөздер өзара бір-бірімен семантикалық бірлікте болады, екпін тұтастығы, сөздердің орын тәртібі сақталады.

Жай сөйлем құрамы мен құрылысына қарай бірнеше түрге бөлінеді. Сөйлемде тұрлаусыз мүшелердің болу, болмауына қарай жалаң сөйлемжәне жайылма сөйлем болып бөлінеді.

 

 

 

Простыми называются предложения, выражающие законченную мысль и содержащие подлежащее и сказуемое. Жай сөйлемдер по своим грамматическим делятся на две группы: 1. С двумя главными членами предложения: подлежащим и сказуемым. Мысалы, Қар (не?) жауды (не қылды?) – Выпал снег. Әкем (кім?) келді (не істеді?) – Пришел отец.

2013-06-05T19:56:20+04:00

жай сөйлем бір ғана ойды білдіреді айтылу мақсатына қарай 4 түрге бөлінеді: 1 хабарлы 2 сураулы 3 буйрықты 4 лепті, Жай сөйлем мүшелеріне карай 7 турге бөлінеді: атаулы, жалан, жайылмв, жакты, жаксыз, толымды, толымсыз