Бир жумысты шеберге караганда,окушы 4сагат кешигип битиреди.Екеуи бирге сол жумысты 2саг 6мин битиреди.Сол жумысты шебер шебер ози неше сагатта битиреди.

1

Ответы и объяснения