Визначити метал, якщо при розкладі 9 г гідроксиду металу (2) утворюється 7,2 г оксиду металу (2).

1

Ответы и объяснения

2013-05-29T15:00:37+00:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

Знаючи,що метал (Ме) двовалентний і що при розкладі гідроксиду утворюється оксид і вода,то вийде рівняння,за яким і розв'зуємо задачу як зазвичай,прийнявши метал за Х:

  9 г                       7 ,2 г                      

Me(OH)_2=MeO+H_2O

  (Х+34) г              (Х+16) г

Склавши пропорцію,отримаємо рівняння:

9*(Х+16)=7,2*(Х+34)

9Х+144=7,2Х+244,8

 

9Х-7,2Х=244,8-144

1,8Х=100,8

Х=56

Значить метал з відносною атомною масою 56 - це Ферум,а формула його гідроксиду і оксиду відповідно:

Fe(OH)_2\\FeO