Переведіть на англ.мову:

1. Мій друг тільки що повернувся з Великої Британії.

2. Стаття буде написана до 9 години завтра.

3. Про це питання повідомлять директорові.

4. Я готовий писати контрольну роботу, тому що вже виконав вправу.

1

Ответы и объяснения

2013-05-29T09:32:44+04:00

My friend has just returned from Great Britain;

The article would be written till the 9 o clock tomorrow

The Headmaster will be informed about this question

I am ready to write the control work because I have already done the exercise