Ответы и объяснения

2013-05-28T16:01:35+04:00

отбасы -  бул оз омириндеги ие болар ен асыл ен бага жетпес казына. Ойткени бул отбасы курамында сени жаксы коретин сени барлыгынан жаксы билетин,сенин кателигине кешириммен карайтын, киын сатинде ар кез жаныннан табылар жандарын . Олардын махабаты ешкашан сонбиди, сол себепти олардын сенин жанында журген жай гана адамдар емес ар биреуи ар кез колдап коргап журер периштен , отбасыган жетер казына жок, еш бир отбасы мушелеринди ренжетпеулерине тырысындар