Помогите с сочинениями,хоть с какими то, все я не требую))),не более 12 предложений,вот темы-

1Коктем жыл мезгiлi.

2Менын отаным.

3Казакстан тяулесыз мемлекет.

4Жаз жыл мезгiлi

5Жыл мезгiлдерi туралы кустарыныз

6Куз жыл мезгiлi диалог кустарыныз

7Казакстаннын табигаты такырыбы бойынша диалог кустарыныз,и что такое коптiк жалгау?

8Алматы каласы туралы ангiмеленiз,что такое жiлтiк жалгау и ундiстiк заны и зат есiм,сын есым,сын есымнын шырайлары,Туйык етыстык,етыстыктын шактары,сойлем мушылеры?(помогите с этим.)

9Ауа райы туралы янгымеленыз.

10Наурыз мейрамы туралы янгымеленыз.

(11Отан туралы макал-мятелдер.

12макал-мятiлдер айтыныз.)-не сочинение)

13Быр оленды жатка айтып береныз(это не поняла как делать,петь чтоли,скажите как ответить)

14 астана туралы янгылымеленыз.

все!)))

удачи всем на экзаменах)

1

Ответы и объяснения

2013-05-27T13:49:53+00:00

!не коктем де келди! Кандай керемет десенши, кустар да ушып келди. Кар ер!п, алгашкы гулдер шыга бастады. Кун узарып, тун кыскарды. Агаштар когере бастады. Кун жылынып, адамдар кыскы ки!мдер!н шеше бастады. Коктеммен б!рге Наурыз мерекес! де келд!.

вот