Ответы и объяснения

2013-05-25T08:09:47+00:00

My friend name ...(имя)/Se(he)have got...(cat,dog).She(he)is my best friend!I love him(her)!He(she)funny,nice and he(she)my friend!We are neighbors.I love my friend ...(имя)

Не знаю,вроде все так.