Складіть рівняння дотичної до графіка функції f (x)=x^2 у точці з абсцисою х0=1.

1

Ответы и объяснения

  • Участник Знаний
2013-05-25T07:32:27+00:00

Составьте уравнение касательной к графику функции f (x) = x ^ 2 в точке с абсциссой х0 = 1.

 

y = f(x0) + f'(x0)(x-x0)

f(1) = 1^2 = 1

f'(x)=2x

f'(1) = 2*1=2

 

В итоге имеем: y = 1+2(x-1) = 2x -2+1 = 2x - 1