Ответы и объяснения

2013-05-23T18:38:24+04:00

Довести значення екологічних прав можна через ті нормативно-правові акти, у яких вони закріплені. Нарівні із соціальними, політичними та правовими правами Конституція України (Основний закон, який показує напрямок розвитку держави та на якому базується усе українське законодавство)  закріплює і екологічні права. На конституційному рівні закріплені обов'язки держави щодо охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки (ст. 16), прав власності на природні ресурси (ст. 13), права громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди (ст. 50). Водночас Основний Закон покладає на кожного обов'язок не заподіювати шкоду природі та відшкодовувати завдані їй збитки (ст. 66). Такі норми уснують, бо екологічна обстановка напряму виливає на життя та здоровя громадян, що є основноє цінністю в державі (ст.3 Конституції). Також екологічна обстановка впливає на інші галузі життя: сільське господаство, промисловість, туризм тощо. В той же час відмічаються негативні зміни у екологічні обстановці. Уся світова спільнота взяла на себе обов язок захищати природу та відтворювати екологічний баланс. України, як повноправний член багатьох міжнародних співтовариств, також не залишаєтсья осторонь цього питання, закрпліюяи основні екологічні права громадян у багатьох нормативно-правових актах.