Составьте пожалуйста диалог на тему: Ас атасы-нан. Очень нужно)))

1

Ответы и объяснения

2013-05-22T22:59:01+04:00

салем

салем

сен билесин бе 

нени

ас атасы нан екенин

йа билемин

жаксы жарайсын

оны кай адам блмейди десин, нан деген бул касиетти тагам , ас оган курметпен карауымыз керек