Встановити відповідність

1. Суфіксальний а)паводок

2. Префіксальний б)відсів

3. беззафіксний в) позашкільний

4. Префіксально-суфіксальний г) бавовняр

д) лісостеп;

Розберіть за будовою слово - перенаселеність (типу - пере: префікс...);

Яка з морфем не має впливу на лексичне значення слова:

а)корінь. б) суфікс. в)префікс. г)закінчення;

Наведіть приклади шести слів, утворених неморфологічним словотворенням;

Наведіть приклади слів, які в укр.мові не мають закінчень (5 слів);

Поясніть одним реченням, чому основа слова не є морфемою;

Чому слова гірник і гірський не є спільнокореневими? Наведіть приклади інших подібних слів.;

Утворіть словотворчий ланцюжок від слова писати.

Поможіть! Від цієї роботи залежить оцінка за семестр!

1

Ответы и объяснения

2013-05-22T17:24:48+04:00

1.г 2в 3 д 4 б 5 вот вот вот вот это правильно