пояснІть на прикладах за якими критерІями можна вІдрІзнити адмІнІстративний проступок вІд Інших видІв правопорушень

1

Ответы и объяснения

2013-05-22T09:46:17+04:00
Від злочину- меньша суспільна небезпека. Так, хуліганство є і в кримінальному колексі, і в кодексі про адмін правопорушення. Відповідно, за адмін правопорушення йдуть меньші санкціі, ніж за злочин. Адмін правопорушенням може бути лише те правопорушення, яке прямо перебдачене кодексом про адмін правопорушення.