1. Тіло масою m=1 кг кинуто під кутом до горизонту =600. Під час польоту мінімальне значення кінетичної енергії дорівнює Е=50 Дж. З якою початковою швидкістю кинуто тіло? На яку максимальну висоту підніметься тіло? На скільки змінився імпульс тіла за час польоту? Опір повітря не враховувати.

4. Резистор з опором Ом та деякий конденсатор двічі приєднують до джерела струму: перший раз – з’єднавши резистор та конденсатор між собою послідовно, другий – з’єднавши паралельно. Виявилося, що в першому випадку заряд на конденсаторі у разів більший, ніж у другому. Яким є внутрішній опір джерела струму?

5. Нерухомий електрон, прискорюючись напругою U=1кВ, потрапляє у магнітне поле з індукцією В=0,1 Тл. Вектор швидкості електрона та вектор індукції магнітного поля утворюють кут =45о. Який радіус орбіти електрона? За який час електрон виконує один повний оберт? Маса електрона m=9,110-31кг.

1

Ответы и объяснения

2013-05-20T17:12:50+04:00

Нерухомий електрон, прискорюючись напругою U=1кВ, потрапляє у магнітне поле з індукцією В=0,1 Тл. Вектор швидкості електрона та вектор індукції магнітного поля утворюють кут =45о. Який радіус орбіти електрона? За який час електрон виконує один повний оберт? Маса електрона m=9,110-31кг.

    правильный ответ 4.890.это яркий радиус