1.зробіть повний синтаксичний розбір речення.

Український народ творив свою мову упродовж віків , заносячи до мовної скарбниці добірний нектар слова.

2. Перебудуйте речення так , щоб дієприслівник став дієсловом -присудком. як від цього зміниться зміст речення?

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2011-05-09T14:27:20+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

Підкреслимо грамматичну основу: народ (підмет) - однією лінією та творив (присудок)- двома лініями.

Український - хвилястою лінією (означення)

Свою - хвилястою лінією

мову (пунктир) - додаток

упродовж віків - обставина(крапка з комою)

заносячм до мовної скарбниці добірний нектар слова - дієприслівниковий зворот підкреслюємо увесь як обставину (крапка з комою)

 

Надпишемо частини мови: український - прикметник, народ- іменник, творив - дієслово, свою - займенник, мову-іменник, упродовж - прислівник, віків - іменник, заносячи - дієприслівник, до - прийменник, мовної - прикметник, скарбниці - іменни к, добірний - прикметник, нектар - іменник, слова - іменник.

 

Визначимо тип речення: просте двоскладне речення, поширене, повне, розповідне, неокличне,  ускладнене дієприслівниковим зворотом.

 

Перебудуємо речення: Український народ творив свою мову упродовж віків та заносив до мовної скарбниці добірний нектар слова.

 

"заносячи" ми замінили "заносив", утворилося дієслово-присудок. Заносив у реченні буде присудком і підкреслюється двома лініями. Сам зміст речення не змініться, але речення буде ускладнене НЕ дієприслівниковим зворотом, а ОДНОРІДНИМИ членами (присудками)

 

Відзначте мою відподь кращою, я старався