укажіть за описом тип природоохоронного об'єкта

1 .Природоохоронна ,рекреаційна,культурно-освітня й науково-дослідна установа,загальнодержавного значення,що передбачає створення умов для організованого туризму й відпочинку..

2 . Природоохоронна науково-дослідна установка міжнародного значення, що створюється з метою збереження в природному стані найбільш типових природних комплексів біосфери.

3 . Створюються з метою збереження ,вивчення,акліматизації й розмноження рідкісних і типових видів місцевої й світової флори шляхом поповнення ботанічних колекцій,ведення наукової,навчальної,освітньої роботи.

4. Природоохоронна ,науково-дослідна установа загальнодержавного значення

, що створюється з метою збереження в природному стані типових або унікальних для цієї ландшафтної зони природних комплексів. Територія (або аквіторія) цьогоо об*єкта повністю виключається з господарського використання.

1

Ответы и объяснения

2013-05-19T19:11:00+00:00

Знаю тільки дві відповіді.

 2 - Біосферний заповідник; 4- Природний заповідник;