Мовознавцi!Перевiрте тест Будь ласка!

Варіант І

1.Словотвір вивчає …

а) Правила вимови слів

б) Значущі частини слова

в) Способи творення слів

г) Слова, їх значення, походження

2.У якому рядку всі слова утворені префіксально-суфіксальним способом

а) По-французьки, беззаконний, дощик, вовчище

б) Подорожник, суглинок, підвіконня, відхід

в) Бездоганний, надбрівний, затишок, попереписувати

г) Криголам, перехід, пречудовий, впевненість

3.У якому рядку слова розташовано так, щоб кожне попереднє було твірним для наступного

а) Учити – учитель – учительство

б) Учитель – учень – учити

в) Учениця – учень – учити

г) Учити – учительство – учитель

4.У якому рядку всі іменники вживаються тільки у формі однини

а) Ліс, ріка, озеро, море, океан

б) Людство, сум, Дніпро, масло

в) Роковини, шори, зарості, сіні

г) Петро, мед, воїн, Суми

5.У якому рядку до складу словосполучень входять тільки якісні прикметники

а) Золотий ланцюжок, мамина казка, дівоче обличчя, зміїний характер

б) Дзвінкий сміх, лебедина пісня, київські каштани, сьогоднішній день

в) Спокійне обличчя, приязна посмішка, полотняна скатертина, бабусина пісня

г) Кмітливий юнак, добре серце, мудра людина, зелений ліс

6.У якому рядку всі прикметники належать до м’якої групи

а) Осінній, ранній, художній, безкраїй

б) Ясен, ладен, зелен, славен

в) Зеленеє, багрянії, хорошії, гарні

г) Софіїн, прекрасний, довговіїй, житній

7.Числівник нуль відмінюється як…

а) Кількісні числівники

б) Порядкові числівники

в) Займенник той

г) Іменники

8.У якому рядку всі числівники збірні

а) Два, три, чотири, двадцять

б) Обидва, троє, четверо, двадцятеро

в) Двадцятеро, тридцятеро, вісімсот, кілька

г) Один, дві п’ятих, мільйон, обидва

9.У якому рядку всі числівники за складом прості

а) Одинадцять, двадцять чотири, два, дві третіх

б) Один, три, сотий, семеро

в) Мало, багато, тридцять, двісті

г) Сім, два, чотири, п'ятнадцять

10.Який займенник при відмінюванні не має називного відмінка

а) Я

б) Хто

в) Себе

г) Ніякий

11.У якому рядку всі займенники заперечні

а) Ніскільки, дехто, ніщо, його

б) Нічий, ніхто, ніякий, нікотрий

в) Я, ми, ти, ви

г) Інший, він, мій, абихто

12.Позначте рядок, у якому всі займенники пишуться разом

а) Ні/хто, де/який, аби/що, де/хто

б) Ні/котрий, ні/для/кого, де/що, хтозна/що

в) Ні/скільки, ні/чим, будь/що, хтозна/який

г) Будь/який, ні/який, аби/який, скільки/небудь

1.в

2.б

3.а

4.а

5.б

6.в

7.а

8.в

9.б

10.в

11.б

12.а

1

Ответы и объяснения

2013-05-19T21:20:58+04:00