Помогите написать сочинение на тему " На уроке казахского языке" 5 класс. На казахском языке , не меньше 10-ти предложений)

1

Ответы и объяснения

2013-05-19T15:23:00+00:00

бугин биз казак тили сабагы боламыз. казак тили оте жаксы. кажетти пен. казак тилинде биз жазамыз, окимыз, жаттаймыз, диктант, бакылай жумысы жазамыз. казак тили оте жаксы пен