Сукупність відносно стабільних психологічних рис людини, що виявляються у різних сферах його діяльності, називається

1

Ответы и объяснения

2013-05-19T15:22:55+00:00

Отже, характер – сукупність стійких індивідуально-психологічних властивостей людини, які виявляються в її діяльності та суспільній поведінці, у ставленні до колективу, до інших людей, праці, навколишнього світу та самої себе.