основна відмінність сили тертя від сили пружності й сили всесвітнього тяжіння??

1

Ответы и объяснения

2013-05-19T10:45:12+00:00

У механіці вивчають гравітаційні сили (сили тяжіння) і два види електромагнітних сил – сили пружності та сили тертя. За своєю природою ці сили є результатом гравітаційної і електромагнітної взаємодій.

Гравітаційна взаємодія – це взаємодія між будь-якими матеріальними об’єктами у світі. Гравітаційні взаємодії відіграють істотну роль для тіл з великими масами. Наприклад, взаємодія планет, Землі та Місяці, тіла та Землі.

Електромагнітні сили діють між частинками, які мають електричний заряд. Ці сили відіграють основну роль при взаємодії атомів, молекул та окремих частин речовини. Електромагнітні сили залежать від відстані між зарядженими частинками.