1 завдання.Яку масу заліза можна добути відновленням карбон (II) ОКСИДУ Fe2O3 масою 10 кг?

2 завдання. Складіть рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити перетворення:

CO---CO2---Na2CO3---CO2---NaHCO3

2

Ответы и объяснения

2011-05-06T19:02:58+00:00

2.а). 2CO+O2-->2CO2

   b). CO2+ 2 NaOH--> Na2CO3 + H2O

   c). Na2CO3 --> CO2 + 2 NaOH

   d). CO2 (нестача) + NaOH--> NaHCO3 

2011-05-06T19:40:37+00:00

задание 2

1) 2CO + O2 = 2CO2

2) CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O 

3) Na2CO3 + HNO3 = NaNO3 + CO2 + H2O

4)NaNO3 + H2CO3 = NaHCO3 + HNO3