Зробіть синтаксичний розбір речень: . Я для пісні вікно розчинив, щоб вона залила мою душу весною.
Тече вода з-під явора яром на долину; пишається над водою червона калина (Т. Шевченко).
Яка совість, така й честь.

1

Ответы и объяснения

2013-05-19T11:59:50+04:00

Я для пісні вікно розчинив, щоб вона залила мою душу весною.

Розповідне, складне, складнопідрядне(СПР), складається з двох частин:
1) Головна, двоскладне, поширене, повне;
2) Підрядна, мети, двоскладне, поширене, повне.

я- іменник, підмет

для пісні - іменник, додаток

вікно - іменник, додаток

розчинив - дієслово, присудок

щоб - сполучник

вона - займенник, підмет

залила - дієслово, присудок

мою - займенник, додаток

душу - іменник, додаток

весною - іменник, додаток

Схема: I_____I, (щоб....). Від квадратних дужок питання "для чого?" до круглих дужок.