Розпізнайте речовини за допомогою характерних реакцій.
Напишіть молекулярні та йонні рівняння реакцій.Речовини:натрій сульфат і натрій хлорид.

1

Ответы и объяснения

2013-05-17T19:44:06+00:00

1.Na2SO4+BaBr2=BaSO4(белый осадок)+2NaBr

  2Na++SO42-+Ba2++2Br-=BaSO4+2Na++2Br-

2.NaCl+AgNO3=AgCl(белый творожистый осадок)+NaNO3

Na++Cl-+Ag++NO3-=AgCl+Na++NO3-