Соли ,состав ,классификация ,хиичесие свойства . ПРОШУУУ ОЧЕНЬ НУЖНОО!!! скоро экзамены,а я балду гоняю))))

1

Ответы и объяснения

2013-05-17T22:00:16+04:00

Солями називаються складні речовини, молекули яких, складаються з атомів металів і кислотних залишків (іноді можуть містити водень). Наприклад, NaCl - хлорид натрію, СаSO4 - сульфат кальцію і т. д.

 
1. Середні солі - все атоми водню в кислоті заміщені металом: Na2CO3, KNO3 і т.д.

2. Кислі солі - не всі атоми водню в кислоті заміщені металом. Зрозуміло, кислі солі можуть утворювати тільки двох-або багатоосновні кислоти. Одноосновні кислоти кислих солей давати не можуть: NaHCO3, NaH2PO4 ит. д.

3. Подвійні солі - атоми водню двох-або багатоосновної кислоти заміщені не одним металом, а двома різними: NaKCO3, KAl (SO4) 2 і т.д.

4. Солі основні можна розглядати як продукти неповного, або часткового, заміщення гідроксильних груп підстав кислотними залишками: Аl (OH) SO4, Zn (OH) Cl і т.д.
 


Хімічні властивості солей визначаються властивостями катіонів та аніонів, які входять до їх складу.

1. Деякі солі розкладаються при прожарюванні:

CaCO3 = CaO + CO2 ↑

2. Взаємодіють з кислотами з утворенням нової солі і нової кислоти. Для здійснення цієї реакції необхідно, щоб кислота була сильніша ніж сіль, на яку впливає кислота:

2NaCl + H2 SO4 → Na2SO4 + 2HCl ↑.

3. Взаємодіють з підставами, утворюючи нову сіль і нова підстава:

Ba (OH) 2 + Mg SO4 → BaSO4 ↓ + Mg (OH) 2.

4. Взаємодіють один з одним з утворенням нових солей:

NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3.

5. Взаємодіють з металами, які стоять у раду активності до металу, який входить до складу солі:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu ↓.