Ответы и объяснения

2013-05-17T12:18:30+00:00

30/2=15

16/2=8 (по св-ву диагоналей ромба) 

 

далее по теореме пифагора " квадрат гепотенузы равен сумме квадратов катетов"

следовательно х в квадрате = 15в квадрате + 8 в кв.

                              х в кв.=225+64

                              х в кв.=289

                               х=17

ответ: 17