Как ты считаешь почему ООН сочла необходимым принять специальный документ по защите прав ребёнка. Известны ли тебе из средств массовой информации примеры нарушение зтих прав? Расскажи, что ты думаешь по этому поводу.

2

Ответы и объяснения

2013-05-16T17:42:23+00:00

Социальной защиты в той или иной сфере требуют все 

незащищенные слои общества.В период мирового кризиса проблемы незащищенности детей 
возникли с особой остротой. Именно поэтому и был принят специальный документ по защите 
прав ребенка, обязывающий власти всех стран неукоснителььного его выполнения.

2013-05-16T17:56:59+00:00

Якими ж є права дитини?У загальних рисах вони такі самі ,як і в дорослих.Однак діти частіше відчувають образу та несправедливість , оскільки є слабшими і беззахисними .Тому ООН було проголошено й складено спеціальну Декларацію прав дитини (1959 р. ) і ухвалено міжнародну Конвенцію про права , то другий - Зобовязував держави , що його підписали , забезпечити  його виконання .відповідно до статті 1 названої Конвенції , дитиною є кожна людина , доки не досягне 18-річного віку.Права дитини - це певні спціальні можливості , необхідні людині віком до 18 років для життя і досягнення зрілості.Кожна дитина ,незалежно від раси, статті ,мови, релігії ,національності ,майнового стану , стану здоровя, має рівні права з усіма іншими дітьми.