1.Экология, в первую очередь, должна начинаться с самого человека. 2.Где вода,там жизнь. 3.Взрослые запрещали топтать зелёную траву. 4.Наши предки хорошо понимали, что содеянное добро или зло возвращается к самому человеку. Помогите пожалуйста!

2

Ответы и объяснения

2013-05-16T21:46:40+04:00

1.Экология, бірінші кезекті, өзінің адамынан деген басталуға керекке. 2.Қайда су, анда өмір. 3.Үлкендер көгерісті таптау тыйды. 4.Біздің ата-бабаларымыз жөн түсінді, жиһаз немесе жамандық өзінің адамына деген қайтады. Ләббай көмектес-!

2013-05-16T21:57:48+04:00

1.Экология бірінші кезекте адамнан басталуы тиіс.

2.Қайда су болса сонда өмір

3.Үлкендер көк шөпті басуға тыйым салды

4.Біздің ата-бабамыз жақсылық жасасаң өзіңе қайтатынын жақсы түсінген