Ответы и объяснения

2013-05-16T21:31:22+04:00

                                                                              Ukraine

Ukraine is a sovereign state; its independence was proclaimed in 1991. Ukraine is situated in the east of Europe. The territory of Ukraine is 603 700 square kilometres. Ukraine borders on Russia, Belarus, Poland, Moldova, Slovakia, Hungary, and Romania. It’s washed by the Black Sea and the Sea of Azov and has very important ports. Ukraine is larger than France and Great Britain but considerably smaller than Russia. 5% of Ukraine’s territory is mountainous; the rest part of the Ukrainian area is flat. Ukraine has the Carpathians and the Crimean Mountains. The Carpathians is the natural mountainous boundary of Ukraine. They are covered with mixed forests of pine, fir, beech and oak trees. There are the thickest forests in Volyn, which are part of the famous Byelovezhskaya Puscha.

The Dnieper is the main river of the country; moreover, it’s the third longest river in Europe. Such rivers as the Dniester, the Danube, the Southern Bug and the Seversky Donets are also important.

The population of our country is about 46 million people. Besides Ukrainians the representatives of many other nationalities live there: Russians, Jews, Belarusians, Moldavians, Romanians, Greeks, Tatars, Poles, Armenians, Germans, Gypsies and other ethnic minorities. They contributed to Ukraine’s culture and history.

The biggest cities of Ukraine are Kyiv, Kharkiv, Lviv, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhya, Donetsk, Odessa, Mykolaiv and others.

Україна

Україна — це суверенна держава, її незалежність була проголошена в 1991 році. Україна знаходиться на сході Європи. Територія України — 603 700 квадратних кілометрів. Україна межує з Росією, Білорусією, Польщею, Молдовою, Словаччиною, Угорщиною, Румунією. Вона омивається Чорним і Азовським морями і має дуже важливі порти. Україна більше Франції і Великобританії, але значно менше Росії. 5% територій України — гірська, решта — рівнина. В Україні є Карпатські і Кримські гори. Карпати — природний гірський кордон України. Вони вкриті змішаними лісами з сосен, ялин, буків і дубів. На Волині знаходяться найгустіші ліси, які є частиною знаменитої Біловезької пущі.

Дніпро — головна річка країни; більш того, це третя за довжиною річка в Європі. Такі річки, як Дністер і Буг, також мають велике значення.

Населення України — приблизно 46 мільйонів чоловік. Крім українців, тут проживають представники багатьох інших національностей: росіяни, євреї, білоруси, молдавани, румуни, греки, татари, поляки, вірмени, німці, цигани та інші етнічні меншини. Вони внесли свій вклад в українську культуру і історію.

Найбільші міста України — Київ, Харків, Львів, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Донецьк, Одеса, Миколаїв та інші.