Ответы и объяснения

2011-05-05T08:26:44+00:00

З появою людини на планеті Земля велику роль у глобальній екосистемі
стали відігравати взаємовідносини суспільства і природи. Особливо швидко
посилюється вплив суспільства на природу у зв’язку з розвитком машинного
виробництва.

Завдяки цьому масштаби впливу суспільства на природу поширюється так
швидко, що людство поступово перетворюється у потужну геологічну силу,
яка впливає на природні процеси. На всі кругообіги, що здійснюються у
природі, людина прямо чи опосередковано має вплив. Під впливом
антропогенних факторів відбуваються зміни у природі.

Завойовуючи природу, людство значною мірою підірвала природні умови
власної життєдіяльності.

Постициди (включають гербіциди, інсектициди та фунгіциди) – хімічні
речовини, що використовуються для знищення буряків, грибів, бактерій,
різноманітних комах та тварин. Більшість пестицидів є синтетичними
хімікатами, що маєть токсичні властивості. Головна їхня властивість і
роль – знищувати різні форми життя. Всі пестициди є небезпечними.

На всіх стадіях виробництва, транспортування, зберігання пестициди
забруднюють навколишнє середовище. Вони проникають у водойми де
накопичуються у рибі та інших водних організмах. Зараз на землі не
залишилося куточка не забрудненого пестецидами. Рівень забруднення 65%
с/г угідь країн Західної Європи перевищив допустимі норми. Птахи, савці
риби та корисні комахи гинуть під час застосування пестицидів на
полях,особливо при їх внесенні за допомогою авіації.

На сьогодні в Україні накопичено 11 тис. тонн застарілих пестицидів.
Проблема їхньої утилізації не вирішена.Багато сховищ, де вони
зберігаються, знаходяться в незадовільному стані.

У світі близько 25 млн. сільськогосподарських робітників щороку
отруюються пестицидами. Безпосередній вплив їх на людину полягає в
ураженні та зміні функцій печінки, захворювання центральної
нервової,серцево-судинної та дихальної систем.

Ефект спільної дії пестицидів та радіонуклідів наукою вивчений
недостатньо. Для умов України, тереторія якої сильно забрудненна
внаслідок Чорнобильської катастрофи, цей фактор має особливе значення.
Отруйні речовини потрапляють у навколишнє серидовище. У різних областях
України виявлено значне забруднення пистицидами грунтів. Ці отрути
можуть зберігатися в навколишньому середовищі десятки років, продовжуючи
свою згубну дію на всі ланки екосистеми.

Вся планета нині страждає від антропогенного тиску, він виявляється
через забруднення навколишнього природного серидовища, виснаження
природних ресурсів і деградацію екосистеми, грунтів, хижацьке винищення
лісів.

Радіоактивне забруднення

Вплив радіоактивного випромінювання на організм людини особливо
небезпечний. За результатами експерементів на тваринах та вивчення
наслідків опромінення людей під час атомних вибухів у Хіросомі та