синтаксичнмй розбір речення.

"Десь у хлібах кричав перепел і туман стелився од річки. "

1

Ответы и объяснения

2013-05-16T20:38:25+04:00

Кричав-присудок, підкреслюємо двома лініями,  перепел-підмет, підкреслюємо однією лінією, туман-підмет-підкреслюємо однією лінією, стелився-присудок, підкреслюємо двома лініями, од річки-обставина, підкреслюємо риска-крапка, десь у хлібах-обставина-риска-крапка.

Речення розповідне, складне, сполучникове, складносурядне з єднальним звязком.

1частина-Десь у хлібах кричав перепел-просте речення, двоскладне, поширене, повне, неускладнене.

2 частина-Туман стелився од річки-просте речення, двоскладне, поширене, повне, неускладнене