Від поданих слів утворіть прикметники

Ткач,ботаніка,графіка,козак,анатомія,фонетика,Рига,Запоріжжя,чех,латиш,студент,пан,солдат,брат,чумак,батрак,Одеса,Париж,Прилуки,Острог,чуваш,лаборант

Позначте рядок , у якому всі дієприслівники з часткою не пишуть окремо

а)не/пускаючи,не/вгаваючи,не/виріішивши,не/знаючи

б)не/кажучи,не/здужавши,не/дотягнувши,не/працюючи

в)не/хтуючи,не/взявши,не/застеливши,не/знайшовши

г)не/діючи,не/сумуючи,не/бажаючи,не/перемігши

2

Ответы и объяснения

2013-05-16T14:10:05+00:00

Ткацький, ботанічний, графічний, козацький,  анатомний, фонетичний, Ризький, Запорізький, чеський, латиський, студенський, панський,братський, чумацький, батрацький, Одеський, Паризький, Прилуцький, Острозький, чуваський, лабораторний.

 здається В)

 

 

2013-05-16T16:50:39+00:00

Ткач-ткацький, ботаніка-ботанічний, анатомія-анатомічний, фонетика-фонетичний, Рига-ризький, Запоріжжя-запорізький, чех-чеський, латиш-латиський, студент-студентський, пан-панський. солдат-солдатський, брат-братський, чумак-чумацький, батрак-батрацький. одеса-одеський, Париж-паризький, Прилуки-прилуцький, Острог-острозький, чуваш-чуваський, лаборант-лаборантський.

2. Г