Напишіть рівняння утворення трипептиду з молекули аланіну і двох молекул гліцирину.

1