напишіть рівняння реакцій за схемою, укажіть тип кожной реакції Н2О2 → О2 → ZnO

1

Ответы и объяснения