Ответы и объяснения

  • Участник Знаний
2013-05-13T22:13:23+04:00

Агроно́м фахівець сільського господарства з вищою освітою, що володіє всебічними знаннями переважно в галузі землеробства

 

Агроном:

Організовує виробництво сільськогосподарських культур. Визначає раціональну структуру посівних площ. Розробляє системи сівозміни, внесення добрив і застосування засобів захисту рослин. Складає науково обґрунтовані карти обробітку культур і робочі плани на окремі періоди сільськогосподарських робіт і організовує їхнє виконання. Застосовує індустріальні прийоми агротехніки. Здійснює заходи з одержання високих урожаїв на поливних і осушених землях. Ставить і вирішує завдання, пов'язані з організацією насінництва, прогнозуванням одержання нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур. Здійснює виробничі досліди й наукові дослідження. Організовує зберігання, первинну переробку й реалізацію сільськогосподарських культур.

Фахівець даного профілю працює у фермерських господарствах, інших сільськогосподарських підприємствах і в наукових організаціях як агроном, бригадир, науковий співробітник, керівник відділення й ін.

Повинен знати: загальнобіологічні дисципліни, у тому числі фізіологію рослин і біологічну хімію, мікробіологію, генетику; землеробство, рослинництво, основи селекції й насінництва польових культур; агрохімію, меліорацію; економіку області, підприємства й ін.

Для підвищення теоретичних знань А. в Україні організована періодична перепідготовка фахівців при аграрних ВНЗ.