Определить силу тока в катушке индуктивности 4 мГн,если энергия магнитного поля катушки равна 8 мДж

1

Ответы и объяснения

2013-05-13T13:42:40+04:00

Дано:              СИ                    Решение.

L=4мГн        4*10^-3 Гн        Энергия магнитного поля расчитывается по формуле:

W=8мДж      8*10^-3 Дж             W=LI^2/2

Найти:                                       Отсюда I^2=2W/L=>I=

I-?                                                  Найдём I, I=2*8*10^-3/4*10^-3=4=2A

Ответ: I=2A