2.Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующее превращения: Na Na2O NaOH Na2SO4 | | NaOH Na3PO4

2

Ответы и объяснения

2013-05-12T15:42:27+00:00

4Na + O2 = 2Na2O 
Na2O+H2O = 2NaOH 
NaOh+HCl=NaCl+H2O 
2NaCl+PbSO4=Na2SO4+PbCl2 
3Na2SO4+Ba3(PO4)2=2Na3PO4+3BaSO4

2013-05-12T15:44:49+00:00

4Na + O2 = 2Na2O; 

Na2O+H2O = 2NaOH; NaOH+HCl=NaCl+H2O; 2NaCl+PbSO4=Na2SO4+PbCl2 ;
3Na2SO4+Ba3(PO4)2=2Na3PO4+3BaSO4