1)Напишіть рівняння реакції між залізом та аргентум(1)нітратом.Складіть електронний баланс, знайдіть окисник і відновник.

2)Проведіть уявний еспермент та поясніть , як добути алюміній гідроксид та довести його амфортерний характер. Напишіть молекулярні, повні та скорочені йонні рівняння реакції.

1

Ответы и объяснения

2013-05-10T14:50:27+04:00

1)Fe+2AgNO3=Fe(NO3)2+2Ag

Fe(0)-2e=Fe(+2) восстановитель, окисление

Ag(+) +1e= Ag(0) окислитель, восстановление

 

2)2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2

Доказать амфотерность можно с помощью либо сильной кислоты, либо с помощью сильного основания:

 

AL(OH)3 + NaOH= NaALO2 +2H2O 
AL(OH)3 +OH(-)= ALO2(-) +2H2O 

 

AL(OH)3 +3 HCL= ALCL3 +3 H2O 
AL(OH)3 +3H(+)= AL(3+) + 3H2O