З орфографічного словника випишіть по 5 слів зі збігом однакових приголосних на межі префіксів роз-,без- такоренів слів.передайтеслова звукописом

1

Ответы и объяснения

2011-04-28T17:32:44+04:00

Життя не стоїть на мicцi.Змiнюються часи.Якою ж повинна бути сучасна людина?Швидкий розвиток науки,технiки,новi технологiї вимагають глибоких i мiцних знань вiд сучасної людини.Сучасна людина повинна стежити за новими досягненнями i вiдкриттями.Сучасна людина обов`язково має бути культурною,розбиратися у мистецтвi i мати високий художнiй смак.Лiтература,музика,живопис,театр не повиннiлишатися за межами її iнтересiв.Сучаснi люди-це гармонiйнi люди.За наукою i мистецтвом вони не забувають про власне здоров`я i тому регулярно займаються спортом.Саме спорт робить їх сильними,витривалими та загартованими.

Сьогоднiшнiй день ставит багато вимог до людини,яка хоче називатися сучасною.Але я вважаю,що бути такою людиною необхiдно,що саме за такими людьми сьогоднiшнiй день i майбутнє.