Зробіть письмовий словотвірний розбір слів бе..цінний,ро..сипаним

1

Ответы и объяснения

2011-04-28T07:12:17+00:00

1.безцінний

2. лексичне значення - той, що не має ціни; дуже дорогий.

3. походить від цінний. Твірна основа  - цінн.

4. утворено за допомогою словотворчого префіксу без-.

5. ціна - цінний - безцінний

 

1.розсипаним

2. лексичне значення - те, що є розпалося на дрібні частини

3. походить від розсипати. Твірна основа - розсипа

4. утворено за допомогою словотворчого суфіксу -ан-

5. сипати - розсипати - розсипаний