Прачытайце.Раскрыйте дужкi (непатрэбнае закрэслiце).Растлумачце напiсанне часцiц.
1 Пра маё заданне (не,нi)хто (не,нi)чога (не,нi)сказау,быццам я (не,нi)куды (не,нi)хадзiла,усе ведалi,што у сувязных (не,нi)пра што распытваць (не,нi)льга.2Не,нi)з месца ! - загрымеу букрэй у святлiцы.3Слова,дум (не,нi)хто (не,нi)звяжа .4 Цiха, так цiха- (не,нi)ветру,(не,нi)шуму .5 Дзе б я (не,нi) быу ,што б (не,нi)рабiу,-на поуначы, на усходзе.-край,дзе радзiуся,дзе любiу,з вачэй маiх (не,нi)сходзiць.

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-05-07T18:24:57+00:00

Нихто (разам, бо утварае адмоуны займенник), ничога (утварае адмоуны займенник), не сказау бы (асобна, бо не з дзеясловам пишацца асобна), никуды (адмоуны займенник), не хадзила (не з дзеясловам - асобна), ни пра што (ни з прыназоуникам - асобна,пишам  ни, бо узмацняе адмауленне), нельга (утварае прыслоуе), ни з месца(з прыназоуникам асобна), нихто не звяжа (ни - утварэнне адмоунага займенника, не з дзеясловам - асобна);  ни ветру, ни шуму (злучае аднародныя члены, ни з иншыми часцинами мовы пишацца асобна), ни быу (сцвярджальная часцица(у гэтым выпадку)), ни рабиу (не, ни з дзеясловам - асобна), не сходзиць (не з дзеясловам пишацца асобна)