Запиши всі двоцифрові числа, в яких кількість десятків на 2 менша від кількості одиниць.

1

Ответы и объяснения