Запишіть слова, розкривши дужки . Погупуйте їх у два стовпчики: а) займенникиб) інші частини мови . Поясніть правопис.

Що(небудь), коли(небудь), (аби) хто, (аби)куди, (аби)кого ,(аби)де, ні(до)чого, (ні) який ,(ні)де, (ні)коли, який(сь), котрий(сь), (де)кілька, (де)який ,ні(за)що ,(ні)звідки, (ні)як, (казна)де, (казна)хто, (казна)коли, (казна)що, ні(від)кого, де(небудь), який(небудь), чий(небудь) ,чий(небудь), (будь)який, (будь)де ,(будь)як, (будь)що, скільки(небудь) ,скількі(сь).

1

Ответы и объяснения

2013-05-07T20:08:54+04:00

що-небудь, коли-небудь, абихто, абикуди, аби кого, абиде, ні до чого, ніякий, ніде, ніколи, якийсь, котрийсь, декілька, деякий, нізащо, нізвідки, ніяк, казна де, казна хто, казна коли, казна що, ні від кого, де-небудь, який-небудь, чий-небудь, будь-який, будь де, будь як, будь що, скільки-небудь, скількісь