1. Яка сполука є гідратом кислотного оксиду N2O5?

А) HNO2; B) HNO3;

Б) NH3H2O; Г) NH4NO3.

2. Укажіть сполуку, що дає якісну реакцію на сульфат-іон:

А) НСl; B) BaCl2;

Б) Cu(OH)2; Г) Na2SO3.

3. Сировиною для виробництва скла є:

А) SiO2; B) SO3;

Б) CO2; Г) N2O5.

4. Укажіть, які властивості проявляють оксид і гідроксид алюмінію:

А) кислотні; В) основні;

Б) амфотерні; Г) окисні.

5. Укажіть метал з найбільшою температурою плавлення:

А) алюміній; В) залізо;

Б) золото; Г) цезій.

6. Укажіть сполуку, яка утворюється внаслідок узаємодії заліза з водою:

А) Fe2O3; В) Fe(OH)2;

Б) Fe(OH)3; Г) FeO.

7. Укажіть сполуки, які спричиняють тимчасову твердість води:

А) Na2SO4; В) МgSO4;

Б) Mg(HCO3)2; Г) Ca(HCO3)2.

8. Укажіть особливості будови атомів металів:

А) у металів на зовнішній оболонці невелика кількість електронів (від одного до трьох);

Б) у металів на зовніщній оболонці чотири й більше електронів;

В) менші радіуси атомів порівняно з неметалами;

Г) більші радіуси атомів порівняно з неметалами.

9. Встановіть генетичну послідовність сполук:

А) Р2О5; Б) Р; В) К3РО4; Г) Н3РО4.

10. Встановіть відповідність формули й назви добрив:

1) NaNO3 А) Фосфоритне борошно

2) NH4NO3 Б) Подвійний суперфосфат

3) Са3(РО4)2 В) Натрієва селітра

4) Са(Н2РО4)2 Г) Амоніакова селітра

Д) Простий суперфосфат

11. Укажіть відповідність реагентів і продуктів реакції:

1)

Fe + H2O →

A)

Fe2(SO4)3

2)

Fe2O3 + H2SO4 →

Б)

FeSO4 + H2

3)

Fe(OH)2 + H2SO4 →

В)

Fe2(SO4)3 + H2O

4)

Fe + H2SO4 →

Г)

FeSO4 + H2O

Д)

Fe3O4 + H2

12. Допишіть рівняння реакції та підберіть коефіцієнти методом електронного балансу:

Сu + HNO3 (розб.) → NO + …

1

Ответы и объяснения

2013-05-06T23:18:33+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

1-В, 2-В, 3-А, 4-Б. 5-Г, 6-Г,

7 – Г,Б,

8– А,Г,

9 – Б-А-Г-В

10 – 1)-В, 2)-Г, 3)-А, 4)-Б

11 – 1)-Д, 2)-В, 3)-Г, 4)-Б

12

8HNO3 + 3Cu  = 3Cu(NO3)2 +2NO + 4H2O

3|Cu [0]    -2e  = Cu[+2] | восстановитель, окисление

2| N[+5]  +3e = N[+2] | окислитель, восстановление

примечание: в квадратных скобках, например [-2] -  дана степень окисления атома