Знайти частинні похідні І порядку функції багатьох змінних z=2x^5+3x^3y^2+2y^4

1

Ответы и объяснения