Виконайте синтаксичний розбір речення. від виділеного слова утворіть прикметник суфіксальним способом, підкресліть у ньому орфограми. "На світанку з`явилися КОЗАКИ" ВИДІЛЕНЕ СОЛОВО КОЗАКИ

1

Ответы и объяснения

2011-04-26T19:04:07+04:00

На світанку-обст.,з"явилися-присудок.,козаки-підмет!

На світанку з`явилися КОЗАКИ(просте,розповідне,неокличне,поширене,двоскладне,повне)
Козаки - козацький.