Помогите составить предложения : оқулықтарым , оқулықтарымның , оқулықтарыма , оқулықтарымды , оқулықтарымда , оқулықтарымнан , оқулықтарыммен . достарыңыз , достарыңыздың , достарыңызға , достарыңызды , достарыңызда , достарыңыздан , достарыңызбен . Спасибо!

1

Ответы и объяснения

2013-05-03T20:58:28+04:00

менин окулыктарым оте коп, жане окулыктармнын кобиси акын жыраулар жайында

мен окулыктарымды белгили бир сореге салып коямын айтпесе окылулыктарыма синлим тисип жыртып тастауы мумкин

окулыктарымда коптеген кызыкты такырыптар бар

окулыктарымнан озиме керекти деректерди ала аламын

жане де сол окулыктарыммен гана мен билимди болып осемин)