1) У складі якої держави українські землі називалися «східні креси»?
А Польщі
Б Чехо-Cловаччини
В Румунії
Г Угорщини

2) Інтегральний націоналізм став основою ідеології та діяльності:
А Комуністичної партії Західної України (КПЗУ)
Б Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО)
В Організації українських націоналістів (ОУН )
Г Української соціал-демократичної партії (УСДП)

3) Із позицій територіального патріотизму та українського монар-
хізму в міжвоєнний період виступав:
А Д. Донцов
Б В. Липинський
В Є. Коновалець
Г Д. Левицький

4) Що стало причиною зникнення радянофільських поглядів лідерів українських політичних партій на західноукраїнських землях?
А Голодомор 1932—1933 рр. та політичні репресії в УСРР
Б початок колективізації
В початок індустріалізації
Г підписання Пакту про ненапад між Польщею та СРСР

5) Яка політична партія, що діяла на Західній Україні в 1930-х pp.,
використовувала терористичні методи боротьби?
А Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО)
Б Українська соціалістично-радикальна партія (УСРП )
В Організація українських націоналістів (ОУН )
Г Українська національна партія (УНП )

6) У 1920-ті рр. українські школи були ліквідовані на українських
землях у складі:
А Польщі
Б Чехо-Словаччини
В Румунії
Г СРСР

7) Які з наведених міжнародних мирних договорів визначали
подальшу долю українських земель?
1) Версальський
2) Сен-Жерменський
3) Нейїський
4) Тріанонський
5) Лозаннський
6) Ризький

8) Установіть відповідність між партіями та їхніми програмовими цілями.
1 Українське національно- демократичне об’єднання
2 Радикальна партія
3 Комуністична партія Західної України
4 Організація українських націоналістів
А Під впливом здійснення непу та політики українізації в УСРР пропонувала
ідею возз’єднання західноукраїнських земель із радянською Україною
Б Вважала найвищою цінністю інтереси нації, а своєю головною метою — здо-
буття незалежності України, для досягнення якої можливі будь-які методи
В Орієнтація на здобуття Україною самостійності (не вдаючись, однак, до теро-
ристичних методів боротьби) і майбутній демократичний розвиток української
держави
Г Поєднання соціалістичних ідей із національними
інтересами, прагнення поєднати ідеї демократичного соціалізму з перспективою відродження України
Д Повне заперечення існування незалежності України, відстоювання автоном-
них прав у складі Польщі

9) Установіть послідовність подій.
А Створення Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО)
Б Створення Української військової організації (УВО)
В Створення Організації українських націоналістів (ОУН )
Г Перетворення Комуністичної партії Східної Галичини (КПСГ) на Комуністичну партію Західної України (КПЗУ)

10) Чому Карпатська Україна в боротьбі за незалежність намагалася спертися на Німеччину? Обґрунтуйте свою відповідь.

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-05-01T15:22:39+00:00

1) А     Польщі

2)В     Організації українських націоналістів (ОУН )

3)Б     В. Липинський

4)А    Голодомор 1932—1933 рр. та політичні репресії в УСРР

5)В    Організація українських націоналістів (ОУН )

6)А    Польщі

7)1,4,5

8)1 - В

2 - Г

3 - А

4 - Б

9)Б, А, Г, В

10)За Мюнхенською угодою 30 вересня 1938 року Су­детська область Чехословаччини без її згоди була передана Німеччині. Скорис­тавшись сприятливою ситуацією, чехи та закарпатські українці стали домагатися отримання автономії для своїх народів.

22 листопада 1938 року Чехословацька Республіка ухвалила закон про Кон­ституцію Карпатської України. Уряд розгорнув роботу з підготовки виборів до Сейму Карпатської України. Проте останнє слово в розв’язанні проблеми Закар­паття належало Німеччині, на підтримку якої розраховували карпатські українці.

З проголошенням автономії Карпатської України українська карта в руках Гітлера стає справжнім козирем. Він використовує її як засіб тиску і шантажу у відносинах як з потенційними противниками, так і майбутніми союзниками. Угорська влада неодноразово зверталася до Гітлера, претендуючи на Закарпаття. Однак спочатку пропозиції були марними. Нарешті 2 листопада 1938 року за рі­шенням Віденського арбітражу Карпатська Україна мала поступитися Угорщині Ужгородом, Береговим, Мукачевим та прилеглими до них районами, де мешкало 1 млн. 100 тис. людей. Столицею Карпатської України став Хуст. Гітлер прагнув перетворити Угорщину на свого сателіта, тож передача частини Закарпатської України була своєрідним авансом майбутньому союзникові Німеччини. Досвід короткого існування української державності в Закарпатті став першим свідченням того, що спроба вибороти українську незалежність за допомогою нацистської Німеччини є безперспективною справою.