Ответы и объяснения

2013-04-30T07:56:50+00:00

1. Юридичний казус  — подія, що не викликана провиною у її скоєнні певної особи і виключає відповідальність за правопорушення.

 

 

2.З'ясування змісту даного принципу має важливе як пізнавальне, так і практичне значення.У чинному цивільному законодавстві зміст даного принципу розкривається у ст. 421 ГК РФ. Аналіз положень даної статті показує, що свобода договору законодавцем розглядається з декількох позицій.По-перше, відповідно до п. 1 ст. 421 громадяни та юридичні особи вільні в укладенні договору.По-друге, свобода договору виражається в тому, що сторони мають право самостійно вибирати договірну модель.По-третє, свобода договору виражається в можливості самостійного визначення умов договору