Новая біблєатєка палучила 3128 кніжак Послє етава как частіначку кніжак паставєлі на полкі па 34 на каждую асталась раставіть 680 кніжак Сколька полак зайнялі кніжак

2

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-04-28T17:51:21+00:00

3128-680/34=75.......................................................................

2013-04-28T17:54:05+00:00

3128:34=92(полки)-зайняли все книжки
680:34=20(полок)